Ceny projekčních prací jsou odvozovány z výkonového a honorářového řádu ČKA.

 

Orientační ceny Projektových dokumentací pro sloučené ohlášení stavby a územní souhlas nebo sloučené stavební povolení a územní rozhodnutí dle požadavků vyhl.č.499/2006 Sb. o  dokumentaci staveb:

Projektování nízkoenergetických budov:

RD do 1,0 mil    .....       35.000,- Kč

RD do 1,5 mil    .....       50.000,- Kč

RD do 2,0 mil    .....       60.000,- Kč

RD do 2,5 mil    .....       70.000,- Kč

RD do 3,0 mil    .....       80.000,- Kč

Ceny veškerých nabízených služeb vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby.

 

Projektování pasivních a energeticky úsporných budov:

Cena projektových prací se vzhledem ke komplexnosti a náročnosti návrhu pohybuje většinou v rozmezí 120-150.000,- Kč pro RD v rozsahu předpokládaných investičních nákladů 4,0-5,0 mil Kč.

Součástí projektové dokumentace pasivních domů je architektonická studie s optimalizací návrhu stavby v nástroji PHPP a samostatný projekt vytápění a projekt řízeného větrání (VZT).

V rámci projektové dokumentace pro pasivní domy je možné domluvit i odborný posudek pro žádost k NZÚ a spolupráci při vyřizování dotační žádosti.

 

Projekty jsou včetně povinných příloh:   

Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

V uvedených cenách jsou zahrnuta 4x paré + dokumentace ve formátu pdf/jpeg.

K uvedeným cenám je možné přiobjednat radonový průzkum, příp. inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum. Dále pak příp. specializované projekty na vodohospodářské stavby (domovní čov, septik) nebo silniční stavby (dopravní sjezd z hlavní komunikace, apod.).

 

Zajištění inženýringu:

- od 10.000,- Kč v závislosti na lokalitě a složitosti (počtu účastníků řízení a stanovisek)

V uvedené ceně nejsou zahrnuty příslušné správní poplatky.

 

Rešerše vybraných pozemků a realizačních nabídek dodavatelů:

- od 400,- Kč/hod, dle složitosti a rozsahu zakázky

V uvedené ceně není zahrnuto příp. cestovné na pozemek nebo stavební úřad (v případě absence online podkladů).

 

Pasporty staveb - zakreslení stávajícího stavu:

- individuálně dle složitosti objektu a úrovně podkladů

 

Návrhy interiérů:

- individuálně dle složitosti a požadavků investora

 

Uvedené částky jsou pouze orientační, konečná cena je vždy stanovena individuálně na základě rozsahu a složitosti projekčních prací dle požadavků investora.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.